Oppretting

Vi tilbyr alt fra reparasjon av små riper til utbedring av betydelige kollisjonsskader.

Forøvrig har vi alt som skal til for effektiv og kvalitetsmessig reparasjoner av store og små skader.

Alle våre opprettere disponerer egen løftbukk samt egen gulvplass for demontering/montering av skadede biler. Dette sikrer en effektiv produksjon.